Wij zijn Ajax

Maakt niet uit wie je bent echt
Ben je allochtoon of autochtoon
Ben je gehandicapt, een man of vrouw het kan gewoon
Ben je dik of dun, klein of groot en Moslim of Jood
Of simple weg een niets geloof
Ons samenzijn Dat maakt ons zo groot
Antillianen, Nederlanders, Afrikaners of Surinamers
Van een Anita naar een Dennis Berkamp
Babangida en een Edgar Davids
Alle handen in een, maakt niet uit wat
Elke wedstrijd zijn we dan
Met zijn allen samen kijken
De liefde van de club die houd ons bij elkaar
Yeaah

Iedereen gaat ons aan het hart
Van de f’jes tot aan Sjaak Swart
Zijn jong en oud kijken uberhaupt niet naar hoe je eruit ziet of waar je stad ligt
Als de club maar in je hart zit
Voelen we de zenuwen
In de Randstad of de Betuwe
Heerst een gevoel en dat delen we
Miljonair of in de bijstand iedereen is gelijk want;
We zijn te groot voor een kleine gedachte
We zien het ook in het butenland
Iedereen blijft juichen ja
Zelfs in Zuid–Afrika, Beijing, Amsterdam
Maar de liefde voor de club die houd ons bij elkaar
Yeaah

Dicht bij huis of over zee
Dragen wij de club steeds mee
Ajax zit voor altijd in ons hart

Wij zijn Ajax
Wij zijn Ajax
Onze bal gaat over alle grenzen heen

Wij zijn Ajax
Wij zijn Ajax
En dat gevoel dat delen wij met iedereen

ik heb liefde voor het spel
ben voor me stad al vanaf de start
het maakt niet uit waar ik straks speel
ik heb Ajax altijd in me hart
het begon voor mij in Zuid-Oost, schoolpein, tijdloos
net als vele andere op straat begonnen
om hoog geklommen jij kan het ook
veel hoop en zeges, voor de Ajax Foundation
ben je in de bloei van je leven
ja jij kan het ik weet het zeker
waar er wil is is een weg
welke keus jij uiteindelijk maakt
samen sterk, we komen er wel
maar de liefde
voor de club die houd ons bij elkaar

translation (via google translate #peace, dan sedikit perubahan)

No matter who you are really
Are you allochthonous or autochthonous
Are you retarded, a man or woman can simply
Are you fat or thin, small or large, Muslim or Jew
Or simple way a nothing faith
Us together that makes us so great
Antilleans, Dutch, Surinamese or Afrikaners
From an Anita to Dennis Berkamp
Babangida and Edgar Davids
All hands on one, no matter what
Every game we are
Are all together looking
The love of the club that holds us together
Yeaah

Everyone goes to our hearts
Of the f’jes to Sjaak Black
His young and old look uberhaupt not what you look like or where you city
If the club but in your heart
We feel the nerves
In the Randstad or the Betuwe
Is a sense that we share and
Millionaire or assistance because everyone is equal;
We are too big for a small thought
We also see it in the butenland
Everyone will cheer yes
Even in South-Africa. Beijing, Amsterdam
But the love for the club that holds us together
Yeaah

Close to home or sea
We carry the club always join
Ajax is forever in our hearts

We are Ajax
We are Ajax
Our ball goes across borders

We are Ajax
We are Ajax
And that feeling that we share with everyone

I love the game
for me right from the start city
it does not matter where I play later
I have Ajax always in my heart
it started for me in South-East
schoolpein, timeless
like many others in the street began
climbed to high you can also
many hopes and victories, for the Ajax Foundation
you are in the prime of your life
yes you can do it I’m sure
where there is will there is a way
what choice you eventually make
strong together, we’ll get there
but love
for the club that holds us together

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: